Komentarz:

Zgromadzonych gości przywitała kierownik Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska


Foto: mgr Sławomir Smugowski