Komentarz:

Wszyscy uczestnicy Frankofonii zgodnie podkreślali wyjątkowo korzystną sytuację na rynku pracy dla osób znających francuski. Przedstawiciele przedsiębiorstw, które w naszym regionie regularnie zatrudniają osoby posługujące się językiem francuskim, omówili perspektywy zawodowe absolwentów.  Pani Katarzyna Girzecka, Steria Polska …