Komentarz:

PanAlain Schneider, z-ca Konsula generalnego, Konsulat Generalny Francji  w Krakowie