Komentarz:

Jako pierwszy, w imieniu zaproszonych gości, głos zabrał Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie,…


Foto: Sekcja Prasowa UŚ