Komentarz:

Głos zabrał również prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, dziekan Wydziału Filologicznego, który przywitał gości w imieniu władz Wydziału Filologicznego UŚ.


Foto: Sekcja Prasowa UŚ