Komentarz:
W imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


Foto: Sekcja Prasowa UŚ