Komentarz:

...który podkreślił rosnące znaczenie języka francuskiego w kształceniu kompetencji osobistych oraz zawodowych.


Foto: Sekcja Prasowa UŚ