Komentarz:

…kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość prof. zw. dr hab. Halina Widła, kierownik Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch, …


Foto: mgr Sławomir Smugowski