Komentarz:

...konsul honorowa Francji w Polsce Anna Krasuska-Terrillon, konsul Generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet,…


Foto: mgr Sławomir Smugowski