Komentarz:

W wydarzeniu udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr hab. Krzysztof Jarosz,…


Foto: Sekcja Prasowa UŚ