Komentarz:

Uczniowie mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatów w podsumowującym quizie.


Foto: mgr Sławomir Smugowski