Komentarz:

prof. dr  hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego