Komentarz:

Pracownicy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki przygotowali dla zaproszonych uczniów warsztaty cywilizacyjno-językowe, które poprowadziły mgr Elżbieta Pabian (lektor w Zakładzie Lingwistyki Tekstu), mgr Aleksandra Serwotka (asystent w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość) oraz pani Katarzyna Rusin (studentka III roku specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym).