Komentarz:

…Cieszyna (uczniowie z II LO im. M. Kopernika pod opieką mgr Aleksandry Żołnowskiej)…