Komentarz:

…Dąbrowy Górniczej (uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich pod opieką mgr Teresy Konieczniak)…