Komentarz:

W obchodach Frankofonii uczestniczyli uczniowie z Rudy Śląskiej (uczniowie z ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej pod opieką mgr Patrycji Loewe), Katowic (uczniowie z X LO im I.J. Paderewskiego pod opieką mgr Krystyny Strzeleckiej),…


Foto: mgr Sławomir Smugowski