Komentarz:

Zgromadzonych gości przywitała zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem dr Ewa Półtorak.


Foto: mgr Sławomir Smugowski