Komentarz:

19 marca 2018 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ odbyła się kolejna edycja Święta Italofonii pod hasłem La lingua gira intorno al corpo e iol corpo gira intorno alla lingua…czyli nawijamy po włosku makaron na uszy….


Koordynatorami tegorocznej Italofonii byli dr Lucyna Marcol-Cacoń oraz mgr Ryszard Wylecioł.