Komentarz:

Na czas warsztatów Pani Marta Woźniak, doradca metodyczny Wydawnictwa Nowela przygotowała także kiermasz najnowowszych włoskich podręczników oraz innych pomocy dydaktycznych.