Komentarz:

prof. dr hab. Halina Widła, z-ca dyrektora IJRiT ds. nauki , dr hab. Ewa Miczka – Dyrektor IJRIiT; prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego; prof.  dr  hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego; Pani Sylwia Wandziuk-Obłuska, asystentka Delegata ; Pan Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii.