Komentarz:

W tym samym czasie miały miejsce warsztaty metodyczne dla nauczycieli, które poprowadził Pan Leonardo Masi, przedstawiciel wydawnictw Edilingua i Nowela.