Komentarz:

Na zakończenie przygotowanych prezentacji odbył się quiz podsumowujący z nagrodami, który poprowadziła Wiktoria Filipiak, studentka I roku języka włoskiego.