Komentarz:

Mgr Joanna Wrona wraz ze studentkami Joanną Czernek i Oliwią Formą z III roku języków stosowanych: język włoski i język angielski przygotowały dla uczniów warsztaty kulturoznawcze pt. Gestykulacja, czyli jak bez słów mówić po włosku.