Komentarz:

Spotkanie uroczyście otworzyła dr Ewa Półtorak, zastępca Dyrektora IJRIT ds. współpracy z otoczeniem.