Komentarz:

Serdecznie dziękujemy za udział w Dniu Kultury Quebeckiej wszystkim Prelegentom i Słuchaczom!