Komentarz:

Pani Doktor przygotowała także, wzorem lat ubiegłych, wykład dla młodzieży, w czasie którego uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie wyruszyli w podróż do Nowej Funlandii...