Komentarz:

...a następnie wykazali się zdobytą wiedzą w konkursie.