Komentarz:

Z kolei dr Aleksandra Chrupała (Politechnika Śląska), współtwórczyni wszystkich edycji DKQ, z pasją i zaangażowaniem opisała specyfikę języka francuskiego w Quebecu.