Komentarz:

Na koniec dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż przybliżyła zgromadzonym słuchaczom wykraczającą poza tradycyjne ramy rolę, jaką w kontekście kanadyjskim odgrywa przekład (Niezwykła tłumaczka. Susanne de Lotbinière-Harwood i jej przygoda z Le Désert mauve Nicole Brossard).