Komentarz:

Drugi blok wykładów poświęcony został literaturze. Słuchacze wysłuchali interesującego wykładu dr hab. Anny Czarnowus na temat twórczości Margaret Atwood (The Monstrous and the Inhuman in Margaret Atwood's 'Maddaddam Trilogy' and 'The Heart Goes Last') […7801]. Dr Ewa Figas (Politechnika Śląska), związana z Dniem Kultury Quebeckiej od samego początku, przedstawiła zbudowany wokół pojęcia fraktali świat powieściowy quebeckiej pisarki i tłumaczki Hélène Rioux („Le monde romanesque fractalisé de Hélène Rioux”).