Komentarz:

Następnie wraz z dr Eweliną Berek, organizatorką konkursów językowego i tłumaczeniowego dla studentów, pan Jeremy Wallace wręczył nagrody laureatkom. W konkursie na najlepszy przekład fragmentu prozy quebeckiej zwyciężyły studentki języków stosowanych (język francuski i język angielski): panie Alicja Urbaś i Aleksandra Turek (V rok), a w konkursie językowym – pani Alicja Wróbel (IV rok).