Komentarz:

dr hab.  Ewa Miczka przywitała gości; od lewej:  prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego; prof.  dr  hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego; Pani Sylwia Wandziuk-Obłuska, asystentka Delegata; Pan Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii; JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,  PanAlain Schneider, z-ca Konsula generalnego, Konsulat Generalny Francji  w Krakowie;  Pani Renata Klimek-Kowalska - koordynator projektu "Klasy frankofońskie na Śląsku", Prezes stowarzyszenia „ELC - Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur”