Komentarz:

19 grudnia 2017 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ odbyła się trzynasta edycja Dnia Kultury Quebeckiej. Spotkanie z Kanadą uroczyście otworzył prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Kierownik Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, inicjator odbywających się dorocznie spotkań wokół kultury kanadyjskiej i quebeckiej.