Komentarz:

Od lewej : prof. Syvie Brodziak, dr Sylwia Kucharuk, dr hab. Renata Jakubczuk (UMCS), dr hab. Anna Ledwina, mgr Elżbieta Porada (Uniwersytet Opolski), dr José Domingues de Almeida (Université de Porto).