Komentarz:

Współczesną literaturę maurytyjską przybliżył zebranym prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.