Komentarz:

Od lewej : dr Aleksandra Komandera, dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski), dr Ewa Figas (Politechnika Śląska).