Komentarz:

Konferencję oficjalnie otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitała dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż.