Komentarz:

24 kwietnia 2017 r. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Les littératures francophones d'aujourd'hui : l'universel du et au quotidien. W obradach wzięli udział zarówno badacze z ośrodków zagranicznych (Université de Cergy-Pontoise, Université de Limoges, Francja, Université de Porto, Portugalia), jak i z polskich uniwersytetów (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski), którzy debatowali na temat roli codzienności i banalności w utworach literackich należących do kręgu literatur francuskojęzycznych. Organizatorem konferencji był Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego (dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, dr Ewelina Berek). Zaprezentowane w czasie konferencji teksty będzie można przeczytać w 14. numerze « Romanica Silesiana ».