Komentarz:

Dr Ewa Figas (Politechnika Śląska) zaprezentowała jedną z bardziej znanych kanadyjskich baśni, „La chasse-galerie”.