Komentarz:

prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, Kierownik Zakładu Hispanistyki w IJRiT UŚ, wręczyła laureatom konkursu nagrody książkowe, podziękowała za udział w spotkaniu i zaprosiła wszystkich do udziału w kolejnej Hispanofonii


Fot. Sławomir M. Smugowski