Komentarz:

W czasie ostatniej części Dnia Kultury Quebeckiej organizatorzy wręczyli nagrody książkowe zwycięzcom konkursu językowego: pani Judycie Obrzeżgiewicz (III rok F-A) oraz panu Tomaszowi Fajferowi (I rok F-A).