Komentarz:

Ekipa quebecystów z Zakładu Badań Literackich i Przekładu Literackiego mogła liczyć, jak zawsze, na silne wsparcie dr Ewy Figas i dr Aleksandry Chrupały (Politechnika Śląska), które zapoznały studentów ze specyfiką quebeckich przekleństw („Jak i dlaczego przeklinamy (nie tylko) w Quebecu, czyli sacrés sacres”). Z kolei dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż przybliżyła słuchaczom dylematy tłumacza literatury quebeckiej („Tłumacz-detektyw. W plątaninie kodów kulturowych albo la przetłumaczyć La vie en prose Yolande Villemaire”).