Komentarz:

Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Kierownik Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, wygłosił wykład zatytułowany „Pour une poétique du métissage. Le Petit Aigle à Tête Blanche de Robert Lalonde”. Literaturze poświęcone były także wykłady: dr Eweliny Berek („François Blais – écrivain québécois du XXième siècle”) oraz dra Michała Krzykawskiego („Autochtonie, autochtonicité, authenticité. De la littérature amérindienne au Québec”).