Komentarz:

15 grudnia 2016 r. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki odbył się Dzień Kultury Quebeckiej.