Komentarz:

Tradycją stał się już udział w Dniu Kultury Kanadyjskiej pana Dawida Dryżałowskiego, który wprowadza słuchaczy w tajniki narodowej dyscypliny sportu w Kanadzie – hokeja, niezwykle ciekawie zarysowując przy tym szersze tło społeczno-kulturowe.