Komentarz:

W przerwie między wykładami studentki z III roku języków stosowanych (język francuski i język angielski) zaśpiewały zgromadzonej w holu publiczności Christmas Carols oraz cantiques de Noël, oczywiście w dwóch językach, jak przystało na słuchaczki tej specjalności.