Komentarz:

W sekcji francuskojęzycznej w imieniu nieobecnej z powodów zdrowotnych dr Ewy Figas z Politechniki Śląskiej referat o motywie Don Juana w pisarstwie Hélène Rioux (Don Juan ou Lost Paradise dans L’amour des hommes d’Hélène Rioux) przedstawiła dr Agata Pogorzelska-Kliks.