Komentarz:

Z kolei dr hab. Eugenia Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich UŚ, przedstawiła wykład zatytułowany: „Acts of Aboriginal Visual Sovereignty. Lawrence Paul Yuxweluptan and the Northwest Coast Art in Canada”.