Komentarz:

W sekcji anglojęzycznej prelegenci przybliżyli licznie zgromadzonej publiczności specyfikę kultury i działalności artystycznej rdzennych mieszkańców Kanady.