Komentarz:

15 grudnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego odbył się Dzień Kultury Kanadyjskiej. Była to już dziesiąta edycja imprezy, która początkowo dotyczyła tylko Quebecu, a od kilku lat, między innymi dzięki powiększeniu grona pracowników Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego o badaczy-anglistów, obejmuje swym zasięgiem także kwestie związane z Kanadą.